Ukraina

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Treaty between the Republic of Lithuania and Ukraine on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
Vilnius, 1993.07.07
Įsigaliojo 1994.11.20
Ratifikuota 1994.07.21 Nr. I-582
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1994 m. Nr. 91

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl asmenų perdavimo ir priėmimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ukraine on Readmission of Persons
Vilnius, 1996.09.23
Įsigaliojo 1997.03.29
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1997 m. Nr. 27

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Ukrainos vidaus reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo // 2001 m. balandžio 23 d., Vilnius, Lietuvos Respublika ( lietuvių, rusų klb.) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Tarybos susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Mutual Protection of Classified Information
Kijevas, 2003.06.05
Įsigaliojo 2004.07.07
Ratifikuotas 2003.12.16 Nr. IX-1896
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ir tarptautiniu terorizmu
Kijevas, 2007.04.12
Įsigaliojo 2008-02-12 d.
Ratifikuota 2008-01-18 d. Nr. X-1432
Skelbta „Valstybės žiniose"- 2008 Nr. 20-720

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24