Turkija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių priemonių apyvarta (prekyba jomis) ir kitais sunkiais nusikaltimais
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in Combating Terrorism, Organised Crime, Illicit Circulation of (trafficking in) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and other Major Crimes
Vilnius, 1997-06-02.
Įsigaliojo 2004-08-12.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. IX-2299.
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 122-4462.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24