Šveicarija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federacinės Tarybos sutartis dėl neteisėtai esančių asmenų atsiėmimo (Readmisijos sutartis)
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Swiss Federal Council regarding Readmission of Persons (Readmission Agreement)
Vilnius, 1996.09.26
Įsigaliojo 1996.11.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1996 m. Nr. 105

Protokolas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federacinės Tarybos sutarties dėl neteisėtai esančių asmenų atsiėmimo įgyvendinimo
Protocol on the Implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Swiss Federal Council regarding Readmission of Persons
Vilnius, 1996.09.26
Įsigaliojo 1996.11.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1996 m. Nr. 105

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24