Rusija

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Agreement between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
Vilnius, 1992-07-21.
Įsigaliojo 1995-01-21.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. I-2816.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1995 m. Nr. 13-296.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas // 1993 m. lapkričio 18 d. Vilnius, Lietuvos Respublika (lietuvių, rusų klb.)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimo protokolas // 1993 m. gruodžio 17 d. (rusu klb.)

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, perdavimo bausmei atlikti
Agreement between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on the Transfer of the Sentenced Persons
Vilnius, 2001-06-25.
Įsigaliojo 2002-10-04.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. sausio 15 d. įstatymu Nr. IX-706.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2002 m. Nr. 32-1205. 

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vidaus reikalų valdybos ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo protokolas // 2002 m. birželio 7 d., Kaliningradas, Rusijos Federacija (lietuvių, rusų klb.)

Valstybinės įstaigos "Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos ekspertinis-kriminalistinis centras" ir Kriminalinės policijos biuro Kriminalistinių tyrimų centro bendradarbiavimo protokolas // 2001 m. rugsėjo 27 d., Vilnius, Lietuvos Respublika (rusų, lietuvių klb.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės įgyvendinimo protokolas dėl 2006 m. gegužės 25 d. susitarimo tarp Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos dėl readmisijos įgyvendinimo
Implementing Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Russian Federation on the Implementation of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on Readmission of 25 May 2006
Maskva, 2012-04-19.
Įsigaliojo 2012-07-30.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 792.
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 2012 m. Nr. 89-4646.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24