Norvegija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on mutual protection of classified information
Vilnius, 2011-03-24.
Įsigaliojo 2013-06-10.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. balandžio 12 d. įstatymu Nr. XI-1966.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2012 m. Nr. 54-2669.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskirtos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės, pripažinimo ir vykdymo
Agreement on recognition and enforcement of judgments in criminal matters imposing custodial sentences or mesures involving deprivation of liberty between the Government of the Kingdon of Norway and the Government of the Republic of Lithuania
Oslas, 2011-04-05.
Įsigaliojo 2014-07-06.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. kovo 20 d. įstatymu Nr. XII-800 (su pareiškimais).
Skelbtas TAR, 2014-04-17, i.k. 2014-04528.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24