Moldova

Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Moldova on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
Kišiniovas, 1993.02.09
Įsigaliojo 1995.02.18
Ratifikuota 1993.03.16 Nr. I-98
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1995 m. Nr. 19

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas // 1996 m. balandžio 5 d., Vilnius, Lietuvos Respublika (lietuvių, rusų klb.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl į Lietuvos Respublikos ar Moldovos Respublikos teritoriją neteisėtai atvykusių ar gyvenančių asmenų priėmimo atgal
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Readmission of Persons with Illegal Entry or Residence on the Territory of the Republic of Lithuania or of the Republic of Moldova
Kišiniovas, 2001.12.06
Įsigaliojo 2004.02.14
Ratifikuotas 2003.12.09 Nr. IX-1878
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 26

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės protokolas dėl Europos Bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos įgyvendinimo
Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
Kišiniovas, 2010.09.29
Įsigaliojo 2011.12.05
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 951.
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 2011 m.  Nr. 118-5539.

Memorandum of Understanding on Cooperation Between the Police Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania and the General Inspectorate of Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

2015, Vilnius

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24