Kazachstanas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kazachstano Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas // 1993 m. lapkričio 7 d., Alma Ata, Kazachstano Respublika (lietuvių, rusų klb.)

Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases
Vilnius, 1994.08.09
Įsigaliojo 1999.04.08
"V.Ž." - 1998 Nr.51

Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose protokolas
Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases
Almata, 1997.03.07
Įsigaliojo 1999.04.08
"V.Ž." - 1998 Nr.51

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on cooperation in combating organised crime, illegal drug and psychotropic substances trafficking, terrorism and other crimes
Astana, 2000.05.11
Įsigaliojo 2001.08.21
"V.Ž." - 2001 Nr.75

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24