JAV

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Vašingtonas, 1998-01-16
Įsigaliojo  1999-08-26
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1998 Nr. 59

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutartis
Extradition Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America
Vilnius, 2001-10-23
Įsigaliojo 2003-03-31
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2002 Nr. 15

Lietuvos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl teisėsaugos
Letter of Agreement on Law Enforcement between the Government of Lithuania and the Government of the United States of America
Vilnius, 2002-03-29
Įsigaliojo  2002-03-29
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2002 Nr. 45

Protokolas dėl Susitarimo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl ekstradicijos taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutarčiai
Protocol on the application of the Agreement on Extradition between the United States of America and the European Union to the Extradition Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America
Briuselis, 2005-06-15
Įsigalioja 2010-02-01
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006-03-30 įstatymu Nr. X-529
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 2006 Nr. 51-1860

Protokolas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarčiai dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
Protocol on the application of the Agreement on Mutual Legal Assistance between the United States of America and the European Union to the Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Briuselis, 2005-06-15
Įsigalioja 2010-02-01
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006-03-30 įstatymu Nr. X-530
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 2006 Nr. 51-186

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinių tyrimų biuro 2008 m. kovo 15 d. Supratimo memorandumas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl glaudesnio bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais srityje
Priėmimo data: 2008-10-29
Galioja nuo 2010-07-20
Skelbtas Valstybės žinios, 2009-06-20, Nr. 73-2964

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24