Gruzija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Briuselis, 2009-06-11.
Įsigaliojo 2010-04-29.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. balandžio 8 d. įstatymu Nr. XI-729.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2010 Nr. 48-2311.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos 
Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia Implementing the Agreement between the European Union and Georgia on the Readmission of Persons Residing Without Authorisation
Tbilisis, 2014-03-27.
Įsigaliojo 2014-11-01.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 586.
Skelbta TAR 2014-07-09, i.k. 2014-09951.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on Cooperation in the Fight against Crime
Vilnius, 2013-09-26.
Įsigaliojo 2015-01-14.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XII-1524.
Skelbtas TAR, 2015-02-10, i .k .2015-02016.

Gruzijos užsienio reiklaų ministerijos nota dėl kompetentingų institucijų pasikeitimo (2016 m. balandžio 1 d.)

Tarpusavio supratimo memorandumas, pasirašytas Tbilisyje 2017 m. gegužės 19 d./ Memorandum of Understanding between The Police Department under The Ministry of The Interior of The Republic of Lithuania and The Ministry of Internal Affairs of Georgia

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24