Baltarusija

Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases
Vilnius, 1992-10-20.
Įsigaliojo 1993-07-11.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1992 m. spalio 29 d. įstatymu Nr. I-3015.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1994 m. Nr. 43-779.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas // 1993 m. liepos 16 d., Vilnius, Lietuvos Respublika (lietuvių, rusų klb.)

Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus on transfer of persons sentenced to imprisonment or to whom coercive medical measures are applied
Vilnius, 1996-07-12.
Įsigaliojo 1998-11-22.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. rugsėjo 17 d. įstatymu Nr. I-1520.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1998 m. Nr.102-2808.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on Cooperation in Combating Organised Crime, Illegal Drug and Psychotropic Substances Trafficking, Terrorism and Other Crimes
Vilnius, 2005-10-03.
Įsigaliojo 2007-07-17.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. įstatymu Nr. X-1206.
Skelbtas "Valstybės žiniose"- 2007 m. Nr. 97-3776.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24