Azerbaidžanas

Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Azerbaijan on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
Vilnius, 2001-10-23.
Įsigaliojo 2002-11-22.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. IX-906.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2002 m. Nr. 75-3217.

Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis dėl asmenų, nuteistų laisvės atėmimu, perdavimo likusiai bausmei atlikti
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Azerbaijan on the Transfer of the Sentenced Persons
Vilnius, 2001-10-23.
Įsigaliojo 2002-11-22.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. IX-905.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2002 m. Nr. 75-3216.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24