Suomija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl grąžinimo asmenų, kurie atvyko į valstybę ar gyvena joje be leidimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on the Readmission of Persons entering a Country and Residing there without Authorization
Vilnius, 1997.03.18
Įsigaliojo 1997.07.23
Ratifikuotas 1997.04.24 Nr. VIII-197
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1997 m. Nr. 37

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos srityje
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on Cooperation in Crime Prevention
Vilnius, 1997.03.18
Įsigaliojo 1997.10.24
Ratifikuotas 1997.09.23 Nr. VIII-421
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1997 m. Nr. 96

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie Suomijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo keičiantis ir lyginant DNR analites DNR registre // 2009 m. gruodžio 9 d., Helsinkis, Suomijos Respublika (lietuvių, anglų klb.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24