Rumunija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimas dėl savo piliečių ir užsieniečių priėmimo atgal (readmisijos)
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the Readmission of their own Citizens and of Aliens  Bukareštas, 2004.02.19
Įsigaliojo 2004.11.13
Ratifikuotas 2004.09.28 Nr. IX-2458
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 151

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24