Prancūzija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl nelegaliai esančių asmenų grąžinimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on Readmission of Persons whose Residence is Illegal
Vilnius, 1998-12-04
Įsigaliojo 2000-01-07
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1410
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 1999 m. Nr. 103-2954

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės bendras saugumo susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos apsaugos
Vilnius, 2009-06-26
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010-04-08 įstatymu Nr. XI-728
Įsigalioja 2010-06-01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2010 Nr. 47-2246

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24