Nyderlandai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl ryšių pareigūnų, Europos policijos biure atstovaujančių Lietuvos Respublikai, privilegijų ir imunitetų (sudaryta apsikeičiant notomis)
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Privileges and Immunities of the Liaisons Officers of the Republic of Lithuania Stationed at Europol
2004.04.28, 2004.04.30
Įsigaliojo 2005.04.01
Vyriausybės 2004.08.19 nutarimas Nr. 1032
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 134

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24