Latvija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo per sieną
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on transfrontier
cooperation
Panevėžys, 1999.09.10
Įsigaliojo 1999.12.20
"V.Ž." - 2000 Nr.5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia concerning mutual protection of classified information
Tartu, 2000.05.26
Įsigaliojo 2000.11.06
"V.Ž." - 2000 Nr.96

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusės pagalbos stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju
Agreement between the Government Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the Mutual Support in the Event of Natural Disasters and Other Large-scale Accidents
Ryga, 2001.05.31
Įsigaliojo 2002.01.02
"V.Ž." - 2001 Nr.88

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl skubaus pranešimo apie branduolines avarijas ir dėl pasikeitimo informacija bei bendradarbiavimo branduolinės ir radiacinės saugos srityje
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on Early Notification of Nuclear Accidents, Exchange of Information and Co-operation in the Field of Nuclear Safety and Radiation Protection
Vilnius, 2003.10.03
Įsigaliojo 2004.02.11
,,V.Ž." - 2004 Nr. 30

Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto VPK ir Latvijos Respublikos valstybinės policijos Jelgavos regioninės policijos valdybos ketinimų protokolas dėl policijos bendradarbiavimo //  2006 m. rugpjūčio 29 d.  Nr. 40-IL-391

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on Cooperation in Combating Organised Crime and other Offences and on Joint Actions in Border Regions
Vilnius, 2006.06.07
Įsigaliojo 2007.07.15
Ratifikuota 2007.05.17 įstatymu Nr.X-1141
„V.Ž." - 2007 Nr. 66-2552.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Latvijos Respublikos valstybinės policijos Ketinimų protokolas dėl pilotinio projekto pasienio regione//2007 m. lapkričio 16 d.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Latvijos Respublikos valstybinės policijos susitarimas dėl bendradarbiavimo keičiantis ir lyginant DNR analites DNR registre // 2009 m. vasario 19 d., Biržai, Lietuvos Respublika (lietuvių, anglų, latvių klb.).

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Latvijos Respublikos valstybinės policijos išvados dėl bendradarbiavimo pasienio regione modelio įgyvendinimo bei bendrų centrų steigimo// 2009 m. vasario 19 d.

Protokolas dėl Lietuvos policijos mokyklos ir Latvijos valstybinės policijos kolegijos bendradarbiavimo policijos mokymų klausimais. Pasirašytas 2012 m. balandžio 25 d.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybinės policijos susitarimas dėl bendradarbiavimo per sieną. Pasirašytas 2012 m. spalio 23 d.

Lietuvos ir Latvijos policijos bendradarbiavimo veiksmų planas 2014 metams. Pasirašytas 2014 m. kovo 4 d.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietutuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Latvijos valstybinės polcijos ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos susitarimas dėl bendro patruliavimo. Pasirašytas 2016 m. rugsėjo 27 d. Šiauliuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24