Kroatija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl neteisėtai atvykusių ar esančių asmenų grąžinimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Croatia regarding the Readmission of Persons whose Entry or Residence is Illegal
Stokholmas, 1998-05-28.
Įsigaliojo 2000-01-01.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1415.
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 1999 m. Nr. 103-2959.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24