Italija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų grąžinimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on readmission of persons
Vilnius, 1997.05.20
Įsigaliojo 1999.02.24
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Italian Republic on Mutual Protection of Classified Information
Roma, 2008-09-03.
Įsigaliojo 2009-06-01.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. sausio 12 įstatymu Nr. XI-144.
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2009 m. Nr. 13-512.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24