Ispanija

Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl neteisėtai esančių asmenų grąžinimo
Agreement between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Spain on readmission of persons whose residence is illegal.
Madridas, 1998.11.18
Įsigaliojo 2000.03.01
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr.VIII-1414.
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 103 -2958.

Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl bendradarbiavimo išaiškinant, tiriant ir užkardant nusikaltimus
Agreement between the republic of Lithuania and the Kingdom of Spain on Co-operation in Defecting, investigating and Preventing criminal offences
Madridas, 2007-12-03.
Įsigaliojo 2009-02-07.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2008 m. lapkričio 6 d. įstatymu Nr. X-1792.
Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2008 m. Nr. 138-5447.

Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Madridas, 2010-05-07.
Įsigaliojo 2011-12-14.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2011 m. lapkričio 3 d. įstatymu Nr. XI-1629.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24