Estija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusės įslaptintos informacijos apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia concerning Mutual Protection of Classified Information
Tartu, 2000-05-26
Įsigaliojo 2000-11-15
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000-10-12 įstatymu Nr. VIII-2020
Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 Nr. 96-3019

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Estijos Respublikos policijos valdybos ir Estijos Respublikos kriminalistinių tyrimų instituto susitarimas dėl bendradarbiavimo keičiantis ir lyginant DNR analites DNR registre//2008 06 17 Talinas, Estija

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24