Bulgarija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Republic of Bulgaria on Mutual Protection of Classified Information
Sofija, 2007-05-18.
Įsigaliojo 2007-12-10.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. lapkričio 20 d. įstatymu Nr. X-1332.
Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 135-5458.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24