Estija ir Latvija

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių
Agreement between the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia on Legal Assistance and Legal Relations
Talinas, 1992.11.11
Įsigaliojo 1994.04.03
Ratifikuota 1992.11.19 Nr. I-3069
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1994 m. Nr. 28

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimo
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on the Readmission of Persons Residing Illegally
Vilnius, 1995.06.30
Įsigaliojo 1995.06.30
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1995 m. Nr. 62

Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo // 1995 m. birželio 30 d., Ryga, Latvijos Respublika (anglų, rusų klb.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo vykdant liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on Co-operation in Protection of Witness and Victims
Talinas, 2000.03.17
Įsigaliojo 2001.06.08
Ratifikuota 2001.05.24 Nr. IX-342
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2001 m. Nr. 49

Dokumentas dėl Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos policijos tarnybų bendradarbiavimo // 2000 m. birželio 13 d., Helsinkis, Suomijos Respublika (lietuvių klb.)

Latvijos, Lietuvos ir Estijos kriminalinių policijų bendradarbiavimo protokolas // 2000 m. spalio 6 d., Jūrmala, Latvijos Respublika (anglų, rusų klb.)

Bendradarbiavimo protokolas tarp Talino policijos prefektūros, Helsinkio policijos departamento, pagrindinio Rygos policijos departamento, Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato ir Varšuvos sostinės policijos // 2003 m. lapkričio 11 d., (lietuvių klb.)

Latvijos, Estijos, Lietuvos kriminalinių policijų darbo susitikimo protokolas // 2004 m. birželio 3-4 d., Trakai, Lietuvos Respublika (rusų klb.)

Latvijos, Estijos, Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų darbo susitikimo protokolas // 2004 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius, Lietuvos Respublika (rusų klb.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24