Projektai

 

Eilės nr.

Projektas

Fondo/Programos pavadinimas

Projekto vykdytojas (-ai)

Projekto partneriai

Projekto trukmė

Projekto vertė

Projekto tikslas

1.

Policijos paimtų daiktų administravimo informacinės sistemos sukūrimas

Nacionalinė vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programa

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Galima įvardinti pagal poreikį

2021-08-01 – 2022-12-31 (17 mėn.)

350 337,92 Eur

Įsigyti ir įdiegti programinę įrangą, skirtą policijos paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinių įrodymų apskaitai ir valdymui.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-27