Valstybės

Laisvas asmenų ir prekių judėjimas Šengeno erdvėje, prie kurios Lietuva prisijungė 2007 m., sukuria prielaidas naujoms nusikalstamumo formoms ir jų sklaidai. Taigi, vidaus sienų panaikinimą Šengeno erdvėje privalu kompensuoti griežtesne teritorijos išorinių sienų kontrole bei sustiprintu Šengeno narių teisėsaugos įstaigų bendradarbiavimu.

Europos Sąjungos teisės aktuose įvardinti įvairūs policijos tarptautinio bendradarbiavimo instrumentai: teisėsaugos institucijų keitimasis informacija, operacijos per sieną, bendros operacijos, ryšių pareigūnų, Europos Sąjungos specializuotų agentūrų, ekspertų tinklų veikla. Lietuvoje policijos tarptautinį bendradarbiavimą koordinuoja ir vykdo dviejų institucijų padaliniai – Policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba. Pagrindinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti prisijungiant prie Šengeno erdvės prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą – dvišalių bei daugiašalių sutarčių su kaimyninėmis valstybėmis sudarymas.

Lietuvos policijos santykius su valstybėmis partnerėmis reglamentuojančius dvišalius ir daugiašalius susitarimus rasite skiltyje „Tarptautiniai dokumentai“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24