UNPOL

Jungtinių Tautų policija (UNPOL)

Organizacijos tikslas

Sustiprinti tarptautinę taiką ir saugumą teikiant valstybėms narėms paramą jose vykstančių konfliktų metu, pasibaigus neramumams šalyje ir kitų krizinių situacijų atvejais. Šios organizacijos veikla grindžiama į bendruomenės poreikius orientuotais principais, kurių laikantis siekiama prisidėti prie civilių gyventojų apsaugos, žmogaus teisių užtikrinimo, išspręsti bendruomenėje kylančias su seksualiniu smurtu susijusias, prievartos problemas, kovoti su organizuotu nusikalstamumu, užtikrinti, jog rinkimai šalyje būtų vykdomi laikantis demokratijos principų. Šias pajėgas sudaro 11 530 (2017 duomenimis) JT policijos pareigūnų iš 90 JT šalių narių, kurie yra dislokuoti 11 taikos JT taikos palaikymo operacijų ir 6 specialiose politinėse misijose. 66 proc. pareigūnų dislokuoti suformuotais policijos daliniais, o 34 proc. misijos dislokuotų pareigūnų sudaro pavieniui dislokuoti pareigūnai, specializuotų komandų atstovai, civiliai ekspertai.

Pagrindinės veiklos kryptys

Jungtinių Tautų policijos veikla apima reformas šalių, kurioms teikiama parama, saugumo sektoriuje, taikos palaikymo misijas ir ankstyvos stadijos pasiruošimą taikos palaikymo misijoms, ginkluotų konfliktų prevencija imantis staigių trumpalaikių veiksmų bei formuojant ilagalaikę konfliktų prevencijos strategiją. Šios pajėgos gali funkcionuoti kaip pakaitalas vietinėms policijos pajėgoms siekiant apsaugoti vietines bendruomenes.

Daugiau informacijos apie Jungtinių Tautų misijas, kuriose dalyvauja Lietuvos atstovai, rasite skiltyje „Tarptautinės misijos“.

Daugiau informacijos apie UNPOL

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24