EUROPOL

Europos policijos biuras (EUROPOL)

Organizacijos tikslas

Europolas yra Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra, kurios užduotis – padėti užtikrinti ir stiprinti Europos saugumą teikiant pagalbą Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijoms. Ši agentūra įsikūrusi Hagoje, Nyderlandų Karalystėje.

Pagrindinės veiklos kryptys

Kadangi Europolui tenka centrinis vaidmuo Europos saugumo struktūroje, ši agentūra teikia unikalias paslaugas:

  • Teikia paramą valstybių narių teisėsaugos institucijoms jų vykdomų operacijų metu.
  • Yra informacijos teikimo apie Europoje vykdomas nusikalstamas veiklas centras.
  • Yra teisėsaugos ekspertinių žinių centras.

Informacijos analizė yra pagrindinė Europolo veikla. Organizacijoje dirba apie 100 analitikų, kurie naudojasi pažangiausiomis priemonėmis, kad kasdien padėtų valstybių narių teisėsaugos institucijoms tirti nusikaltimus.

Pagrindinės operatyvinės veiklos sritys – neteisėtas narkotinių medžiagų platinimas, prekyba žmonėmis, pagalba neteisėtos imigracijos srityje, kibernetiniai nusikaltimai, su intelektinės nuosavybės vagystėmis susiję nusikaltimai, cigarečių kontrabanda, valiutų klastojimas, pinigų plovimas ir turto atsekimas, terorizmas, smurtiniai nusikaltimai ir kova su organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.

Lietuvos policija ir Europolas

Lietuvos policija pradėjo bendradarbiauti su šia agentūra 1996 m., tačiau iš pradžių šių įstaigų bendradarbiavimas apėmė tik kelias sritis. 2004 m. Lietuvai ratifikavus Europolo konvenciją ir jos papildomus protokolus šalis tapo pilnateise organizacijos nare. Kiekvienoje šalyje narėje veikia nacionalinis padalinys, užtikrinantis sklandų agentūros ir šalies narės teisėsaugos įstaigų bendradarbiavimą. Lietuvos atveju šią užduotį atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuro Europolo ir Interpolo nacionalinis skyrius.

Daugiau informacijos apie EUROPOL

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24