CEPOL

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Organizacijos tikslas

CEPOL yra Europos Sąjungos agentūra, kuri rengia, įgyvendina ir organizuoja policijos ir kitų teisėsaugos pareigūnų mokymą. Ši agentūra padeda šalių narių ir kai kurių Europos Sąjungai nepriklausančių šalių policijos pareigūnams bendradarbiauti sprendžiant klausimus susijusius su Europos Sąjungos saugumo prioritetais ir keistis žiniomis šioje srityje. CEPOL siekia tapti pasauliniu mokymų centru teisėsaugos srityje ir pokyčių iniciatoriumi. CEPOL įsikūrusi Budapešte, Vengrijoje.

Pagrindinės veiklos kryptys

  • Sutelkia teisėsaugos specialistus.
  • Padeda rengti, kuria, įgyvendina ir koordinuoja teisėsaugos pareigūnų mokymą.
  • Skiria dotacijas nacionalinėms mokymo institucijoms (programos partneriams), kad jos įgyvendintų jos mokymo programą.
  • Bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis pagal darbo susitarimų sistemą.
  • Teikia mokymo paslaugas lyderiams, būsimiems lyderiams ir kursų vadovams.
  • Integruoja mokslinius tyrimus į mokymų programas.

Lietuvos policija ir CEPOL

Kiekvienoje Europos Sąjungos narėje galite rasti CEPOL nacionalinį padalinį, kuris teikia informaciją ir patarimus CEPOL veikloje norintiems dalyvauti teisėsaugos pareigūnams. Nacionalinis šios agentūros padalinys Lietuvoje – Policijos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių valdybos Karjeros skyrius.

Daugiau informacijos apie CEPOL

CEPOL Nacionalinis padalinys – Policijos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių valdybos Karjeros skyrius:

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Arūnas Tuzas Policijos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos viršininkas
CEPOL valdybos narys
(8 5) 271 7885 [email protected]
Simona Ivanovienė Karjeros skyriaus vedėja
CEPOL nacionalinio padalinio atstovė
CEPOL valdybos pakaitinė narė
CEPOL renginių Lietuvoje organizatorė
(8 5) 271 9837 [email protected]
Giedrė Nekrašiuvienė Karjeros skyriaus patarėja
CEPOL mainų programos nacionalinė koordinatorė
(8 5) 271 9890 [email protected]
Ernestas Vaitkevičius CEPOL nacionalinė mokymų koordinatorius
CEPOL nacionalinė e. tinklo administratorius
(8 5) 271 7963 [email protected]
Prof. dr. Aurelija Puraitė Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto prodekanė mokslui ir projektinei veiklai
CEPOL nacionalinė mokslo ir tyrimų korespondentė
(8 37) 281 402 [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-30