Kontaktai

Policijos informacijos telefonas www.epolicija.lt Skubi pagalba

Lietuvos policija skiria didelį dėmesį asmenų aptarnavimo kokybei – siekiant išsiaiškinti visuomenės lūkesčius, vykdyti reprezentatyvūs vartotojų nuomonės tyrimai, o aptarnavimas – tiek asmenims atvykus į policijos įstaigas, tiek ir telekomunikacinėmis priemonėmis – atliekamas vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintais asmenų aptarnavimo standartais.

Mūsų darbuotojai, aptarnaudami asmenis, vadovaujasi šūkiu „Ginti. Saugoti. Padėti“, Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodeksu, pagarbos asmens laikui, jo asmens duomenims, empatijos, principingumo, tikslumo ir noro dėl interesantų padaryti viską, ko reikalauja faktinės aplinkybės, principais.

Pagrindiniai rodikliai, kurių siekiame ir kuriais vadovaujamės aptarnaudami Jus:
    • paslaugų lygio susitarimas (angl. service level agreement, SLA) – atsakyta skambučių per pirmąsias 20 interesanto laukimo sekundžių: 80 proc.;
    • pateiktas atsakymas į asmens klausimą ir (ar) išspręsta asmens problema pirmo skambučio metu (angl. first call resolution, FCR): 95 proc.;
    • vidutinė skambinančio asmens laukimo trukmė (įskaičiuojant tik tuos, kurie sulaukė, kol paslauga bus suteikta): 28 s. ;
    • vidutinė vieno skambučio trukmė: 3 min.;
    • praleista skambučių (nuo visų gautų skambučių): 8 proc.;
    • užmegztas kontaktas su asmeniu, atvykusiu į policijos įstaigą: per 1 min. nuo atvykimo.

Į mus besikreipiančių asmenų prašome:
    • aiškiai ir konkrečiai suformuluoti savo klausimą, apibūdinti probleminę situaciją;
    • elgtis mandagiai ir pagarbiai – tiek su mūsų darbuotojais, tiek ir su kitais lankytojais;
    • kantrybės ir supratingumo – kai kurių situacijų sprendimas reikalauja šiek tiek daugiau laiko, nei paprastai.

Jei mūsų aptarnavimo kokybė Jūsų netenkina ir (ar) turite pasiūlymų, kaip ją pagerinti, maloniai prašome kreiptis tel. 8 700 60 000 arba el. paštu [email protected].

Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos oficialiai startavo iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamas projektas „Vieningos informacijos teikimo linijos įdiegimas Lietuvos policijoje“ – projekto įgyvendinimo metu Lietuvos policijoje diegiamas aptarnavimas „vieno langelio“ principu.

Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą informacijos teikimo ir asmenų konsultavimo Lietuvos policijoje paslauga, užtikrinant aukščiausius asmenų aptarnavimo ir konsultavimo standartus atitinkantį informacijos teikimą apie Lietuvos policijos teikiamas administracines paslaugas vieno langelio principu. Siekiame, jog mūsų interesantai gautų aukštą asmenų aptarnavimo standartą atitinkančias paslaugas, o policijos pareigūnai galėtų sutelkti visą dėmesį tiesioginių funkcijų vykdymui (informaciją teiks specialiai tam apmokyti darbuotojai, ne pareigūnai).

Šiuo metu informacija teikiama telefonu 8 700 60 000 ir el. paštu [email protected], asmenys darbo dienomis 7–20 val. (penktadieniais 7–18.45 val.) konsultuojami šiais klausimais:

  • KET pažeidimai ir baudų apmokėjimas;
  • leidimų laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas/keitimas fiziniams asmenims, ginklų paveldėjimas, įsigijimas/pardavimas ir kt. licencijavimo klausimai;
  • apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimas/keitimas;
  • skundų/pareiškimų pateikimo tvarka;
  • kaip tapti policijos pareigūnu.

Įgyvendinus projektą pilna apimti, nurodytais informacijos teikimo kanalais interesantai galės gauti informaciją apie visas Lietuvos policijos teikiamas paslaugas.

Projekto, kurio biudžetas sudaro 326 091,53 euro, įgyvendinimo trukmė – 2 metai, numatoma Projekto įgyvendinimo sutarties pabaiga – 2019 m. balandžio pr.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas ir įdiegtas vieningas asmenų aptarnavimo modelis, darbuotojams suteiktos būtinos žinios ir kompetencijos, susipažinta su užsienio šalių gerąja praktika ir išanalizuotos jos pritaikomumo Lietuvoje galimybės, įdiegta teikiamos paslaugos kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema, taip pat, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį iš paslaugos gavėjų, atliktas detalus paslaugos vartotojų nuomonės tyrimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-11