Pranešėjų apsauga

Pranešimo apie pažeidimą forma (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1133 priedas)

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Informacijos apie pažeidimus policijos įstaigose teikimo ir tvarkymo aprašas

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti

 

Informaciją apie pažeidimus Lietuvos policijoje (pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą) galima teikti el. pašto adresais:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-17