• 2022 m. ataskaita dėl prekybos prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui pagal Europos Tarybos 2019 m. sausio 16 d. reglamentą Nr. 2019/125 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui (ataskaita)
  • 2021 m. ataskaita dėl prekybos prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui pagal Europos Tarybos 2019 m. sausio 16 d. reglamentą Nr. 2019/125 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui (ataskaita)
  • 2020 m. ataskaita dėl prekybos prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui pagal Europos Tarybos 2019 m. sausio 16 d. reglamentą Nr. 2019/125 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui (ataskaita)
  • 2019 m. ataskaita dėl prekybos prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui pagal Europos Tarybos 2005 m. birželio 27 d. reglamentą Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui (ataskaita)
  • 2019 m. avaringumo keliuose analizė (ataskaita)
  •  2006-2016 m. ataskaita apie prašymus ir leidimus eksportuoti, importuoti prekes, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui, taip pat leidimus teikti susijusią pagalbą pagal Europos Tarybos 2005 m. birželio 27 d. reglamentą Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui (ataskaita).
  • 2017 m. ataskaita dėl prekybos prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui pagal Europos Tarybos 2005 m. birželio 27 d. reglamentą Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui (ataskaita).
  • 2018 m. ataskaita dėl prekybos prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui pagal Europos Tarybos 2005 m. birželio 27 d. reglamentą Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui, ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam arba žeminančiam elgesiui ir baudimui (ataskaita).

Atnaujinimo data: 2023-12-04