>
Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.Administracinės paslaugos pavadinimasDeaktyvacijos sertifikatų, kad šaunamieji ginklai yra visiškai netinkami naudoti, išdavimas.
2.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas.
  • 2015 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo Reglamentas 2015/2403.
  • Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 5-V-1074 „Dėl Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
3.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas išduoti deaktyvacijos sertifikatą (prašymo forma).
  2. Leidimas perdirbti ginklą į visiškai netinkamą naudoti.
  3. Fizinio ar juridinio asmens, perdirbusio ginklą į visiškai netinkamą naudoti, ginklo taisymo (perdirbimo) aktas arba užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar įmonės, įgaliotos išduoti dokumentą, patvirtinantį, kad šaunamasis ginklas, šaudmuo yra visiškai netinkamas naudoti, aktas (šiuo atveju taip pat pateikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų įgaliotų subjektų patvirtintas dokumento vertimas į lietuvių kalbą). Valstybiniai muziejai vietoj šiame punkte nurodyto akto pateikia jų pačių sudarytą ginklo perdirbimo pažymą.
  4. Šaunamasis ginklas (nuo ginklo turi būti nuvalytas tepalas, rūdys, kiti nešvarumai). Jei pagal Reglamento I priedo II ir III lentelėse numatytą procesą numatytas ginklo dalių virinimas, kurį atlikus nebus galimybės įvertinti visų ginklo dalių tinkamo perdirbimo ar pažymėti deaktyvacijos žymeniu kokios nors pagrindinės ginklo dalies, ginklas vertinimui atlikti turi būti pateiktas neatlikus šių suvirinimo darbų.
  5. Dokumentas, patvirtinantis, kad yra sumokėtas Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu nustatyto dydžio mokestis už šaunamojo ginklo vertinimą, jo žymėjimą ir sertifikato išdavimą.
  6. Jeigu deaktyvacijos sertifikatą prašoma išduoti daugiau negu dėl vieno šaunamojo ginklo, Centrui pateikiamas vienas prašymas, kuriame nurodomas visas šaunamųjų ginklų sąrašas.
4.Administracinės paslaugos teikėjasPolicijos departamento Kriminalistinių valdybos centro Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų skyrius.
5.Administracinės paslaugos vadovasPolicijos departamento Kriminalistinių valdybos centro Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų skyriaus viršininkas.
6.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl deaktyvacijos sertifikato išdavimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo šaunamojo ginklo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Centre dienos. Jeigu užsakovas pateikia du ir daugiau šaunamųjų ginklų, deaktyvacijos sertifikato išdavimo terminas derinamas su užsakovu.
7.Administracinės paslaugos suteikimo kainaVadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 5-V-1074, vieno deaktyvacijos sertifikato išdavimo paslaugos kaina yra 120 eurų (su PVM).
8.Informacija

Policijos departamento Kriminalistinių valdyba yra Liepyno g. 11A, priešais PC „Panorama“.

Įėjimas per Policijos departamentą, Saltoniškių g. 19,

paskambinti prie budėtojo esančiu telefonu 59 677.

Ginklai ir dokumentai priimami pirmadienį–ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Atnaujinimo data: 2024-02-01