>
Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.Administracinės paslaugos pavadinimasAsmenų daktiloskopavimas.
2.Administracinės paslaugos gavėjaiFiziniai asmenys ne verslo tikslais.
3.Administracinės paslaugos teikimo būdas ir apmokestinimasMokama neelektroninė paslauga.
4.Administracinės paslaugos teikimo rezultataiDaktiloskopinės kortelės sudarymas.
5.Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 5-V-568 „Dėl Lietuvos policijos kinologijos centro reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro būdu“ (skaityti) 
  • Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 5-V-685 „Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre ir kitose policijos įstaigose atliekamų ekspertizių ir objektų tyrimų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“  (skaityti)  
6.Administracinės paslaugos inicijavimo formaIšankstinė priėmimo laiko rezervacija. Kreipiamasi nurodytais kontaktais ir suderinamas daktiloskopavimo laikas.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmuo pateikia:
  1.  Prašymą (nustatytos formos), pildomas vietoje;
  2.  Banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta už paslaugą, arba mokėjimo pavedimo, atlikto elektroninės bankininkystės priemonėmis, išrašą (kopiją);
  3.  Asmens tapatybės dokumentą.
8.Nuoroda į administracinės paslaugos teikėjo interneto svetainęLietuvos policijos interneto svetainė https://policija.lrv.lt/  
 
9.Administracinės paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaAsmuo, nesutinkantis su priimtu sprendimu ar veiksmais, per vieną mėnesį nuo sprendimo ar pranešimo apie veiksmą įteikimo dienos turi teisę juos skųsti Administracinių ginčų komisijai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, arba administraciniam teismui, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
10.Administracinės paslaugos teikėjo kontaktiniai duomenysPolicijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyba
Vilnius, Liepyno g. 11A
Daktiloskopinių tyrimų skyrius:
11.Paslaugos suteikimo kaina

43,57 Eur su PVM (36,01 Eur be PVM) valandinis įkainis.

Kiekvienos papildomos daktiloskopinės kortelės išdavimas vieno ir to paties apsilankymo metu – 14,52 Eur su PVM (12,00 Eur be PVM).

12.Atlyginimas už paslaugą gali būti sumokėtas paslaugos teikimo vietojeUž teikiamas paslaugas galima sumokėti grynaisiais pinigais Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyboje įrengtame savitarnos mokėjimo terminale. Paslaugos komisinis mokestis 1,99 Eur.
13.Atlyginimo už paslaugą gavėjo pavadinimas

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

14.Atlyginimo už paslaugas gavėjo įmonės kodas188785313
15.Atlyginimo už paslaugas gavėjo banko duomenysAB SEB bankas LT64 7044 0600 0816 7122
16.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Išduodama daktiloskopinė kortelė, kuri yra padaroma ant asmens pateiktos daktiloskopinės kortelės formos arba policijos įstaigų naudojamos daktiloskopinės kortelės formos.

Asmens daktiloskopavimas yra atliekamas tradicinio daktiloskopavimo priemonėmis, naudojant volelį ir dažus.

17.Paslaugos suteikimo trukmė1 val.

Atnaujinimo data: 2024-02-01