>
Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.Administracinės paslaugos pavadinimasAutomobilio identifikavimo numerio autentiškumo nustatymas.
2.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 5-V-685 ,,Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre ir kitose policijos įstaigose atliekamų ekspertizių ir objektų tyrimų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
  • Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 140-V-16 ,,Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre taisyklių patvirtinimo“.
3.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens prašymas, prireikus - kiti dokumentai.

Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyboje nagrinėjami tik tokie rašytiniai asmenų prašymai, kurie yra tvarkingi ir įskaitomi, pareiškėjo parašyti valstybine (lietuvių) kalba (ši nuostata netaikoma pasiūlymams, prašymams, pranešimams, skundams, siunčiamiems paštu), nurodytas vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti. Taip pat nagrinėjami asmenų prašymai pateikti elektroniniu paštu [email protected]. Elektroniniu parašu pasirašytas elektroninis laiškas prilyginamas  prašymui.

Asmenų prašymai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, nenurodytas adresas arba pareiškėjo nepasirašyti, ir elektroniniu paštu gauti asmenų prašymai, kai neįmanoma nustatyti siuntusio asmens elektroninio pašto adreso, nenagrinėjami, jeigu Kriminalistinių tyrimų valdybos viršininkas nenusprendžia kitaip. Neįskaitomai parašyti prašymai per 3 darbo dienas nuo jų gavimo Kriminalistinių tyrimų valdyboje grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyba pasilieka prašymo kopiją. Prašymai pateikti elektroniniu būdu, kai negalima atpažinti jo turinio, elektroninio dokumento formato, iškart grąžinami asmeniui elektroniniu būdu ir nurodoma grąžinimo priežastis. Prašymai pateikti elektroniniu būdu, kai negalima identifikuoti elektroninio parašo ir jį pateikusio asmens, nenagrinėjami, jei Kriminalistinių tyrimų valdybos viršininkas nenusprendžia kitaip.

4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informacija ir dokumentai, reikalingi prašymui nagrinėti, priklausomai nuo asmens pateikto prašymo turinio.
5.Administracinės paslaugos teikėjas

Atsižvelgiant į prašymo turinį, paslaugos teikėjais gali būti:

Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdybos Transporto priemonių tyrimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 2719666, (8 5) 2719679.

6.Administracinės paslaugos vadovasAtsižvelgiant į prašymo turinį, paslaugos vadovais gali būti Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdybos Transporto priemonių tyrimo skyriaus viršininkas, jam nesant – pavaduojantis Transporto priemonių tyrimo skyriaus darbuotojas.
7.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPagal nustatytą poreikį (valandomis), kuris įforminamas atitinkamu aktu.
8.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 140-V-92 ,,Dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre atliekamų ekspertizių (tyrimų) įkainių nustatymo“, tyrimo 1 valandos kaina – 16,91 EUR/val. be PVM.

Jūsų patogumui Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyboje už teikiamas paslaugas galima sumokėti ir grynaisiais pinigais priėmimo skyriuje įrengtame savitarnos mokėjimo terminale. Paslaugos komisinis mokestis 1,99 EUR.

Atnaujinimo data: 2024-02-01