>

Archyve saugomi dokumentai

Policijos departamento prie VRM Dokumentų valdymo skyriaus archyve saugomi šie likviduotų policijos įstaigų darbuotojų asmens duomenys:

  1. Transporto policijos tarnybos (valdybos) 1991-2001 m. duomenys apie tarnybos eigą ir darbo užmokestį.
  2. Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 1991-2003 m. duomenys apie tarnybos eigą ir 2001-2003 m. duomenys apie darbo užmokestį.
  3. Lietuvos policijos ryšių technikos remonto centro (Lietuvos policijos ryšių priemonių ir specialiosios technikos remonto dirbtuvių) 1987-2005 m. duomenys apie darbo užmokestį ir 1991–2005 m. duomenys apie tarnybos, 1989-2005 m. atleistų darbuotojų asmens bylos.
  4. Lietuvos policijos žurnalo „Policija“ redakcijos (Vidaus reikalų ministerijos laikraščio „Sargyba“ redakcijos) 1990-2009 m. duomenys apie tarnybos eigą ir darbo užmokestį ir 2001–2009 m. atleistų darbuotojų asmens bylos. 
  5. Lietuvos policijos logistikos centro 2003-2009 m. duomenys apie tarnybos eigą, darbo užmokestį ir atleistų darbuotojų bylos.

Archyvinių dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų išdavimas

Issuance of copies, transcripts, and extracts of archived documents

Dėl papildomos informacijos apie pareigūnų ar darbuotojų duomenų paieškos patikslinimo galite kreiptis į Policijos departamento prie VRM Dokumentų administravimo valdybos archyvą tel. 8  700 59785.

Atnaujinimo data: 2023-12-04