Vykdant užsieniečių kontrolę - prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo parama

Data

2019 08 08

Įvertinimas
0
Prieglobstis logo.jpg

Nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su apskričių vyriausiaisiais policijos komisariatais sėkmingai įgyvendino projektą „Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas“ Nr. PMIF-3.1.2.-V-01-001. Projektas buvo bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų.

Vykdant projektą buvo užtikrinamos kvalifikuotos vertimo paslaugos, visuose užsieniečių grąžinimo (išsiuntimo) proceso etapuose: nustatant užsieniečio tapatybę, atvykimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes ir tikslus, informuojant užsienietį jam suprantama kalba apie jo teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, supažindinant su jo atžvilgiu priimamais sprendimais bei suteikiant kvalifikuotą teisinę pagalbą, kas padėjo greičiau atlikti teisės aktuose nustatytas procedūras, užtikrinant užsieniečio teisę į teisingą procesą bei garantuojant grąžinamo (išsiunčiamo) užsieniečio teisių apsaugą.

Nuo projekto pradžios vertimo paslaugos buvo suteiktos 72 užsieniečiams, teisinės paslaugos – 145 užsieniečiams, o transporto paslaugų, suteiktų užsieniečių pervežimui atstumas sudarė 14 823,7 km. Iš viso projekto veiklų įgyvendinimui buvo panaudota 16 202,50 eurų.