2023-04-13

Vakar Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos paminėta šalies kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių įsteigimo diena.

Vakar Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos paminėta šalies kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių įsteigimo diena.  

Sveikindamas šalies pareigūnus Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas sakė: „Jūs, pareigūnai, kovojantys su organizuotu nusikalstamumu, esate nenuoramos. Veržiatės padaryti tai, kas dar nepadaryta, ištirti tai, kas dar neištirta. Kartu su organizuoto nusikalstamumo tyrimo ir korupcijos padalinių prokurorais esate galingas ginklas kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir saugumo garantas Lietuvos žmonėms“.

„Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių pareigūnų veikla man asocijuojasi su žodžiais „kokybė“ ir „pavojingas darbas“. Dar trys žodžiai, lydintis Jus: „pagarba“, „baimė“ ir „neapykanta“. Pagarba iš Jūsų partnerių ir ginamų žmonių, baimė ir neapykanta – iš kriminalinio pasaulio atstovų. Kas kovoja – gali pralaimėti, kas nekovoja – jau pralaimėjo. Nenustokite kovoti!“, – pareigūnus sveikino generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Ypatingu renginio akcentu tapo geriausių Lietuvos policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių pareigūnų konkurso, remiamo pirmojo Vidaus reikalų ministerijos padalinio kovai su organizuotu nusikalstamumu vadovo Alvydo Sadecko, laureatų apdovanojimai. Šia gražia iniciatyva siekiama paskatinti profesionaliausius, sumaniausius ir novatoriškiausius organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių pareigūnus už itin reikšmingą darbą kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir didžiulį indėlį į visuomenės saugumą. Konkursas – puiki proga dar kartą įdėmiau pažvelgti į milžinišką kasdienį pareigūnų darbą, kuris dažnai lieka nepastebimas, nors nuolat pabrėžiama, koks svarbus ir reikšmingas jis yra visai Lietuvai.

Konkurso laimėtoja tapo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų komanda, atskleidusi itin sudėtingus organizuotos grupuotės vykdytus nusikaltimus – piktnaudžiavimą tarnyba siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos ir trukdymą teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnams atlikti su baudžiamosios bylos tyrimu ir nagrinėjimu susijusias pareigas, veikiant organizuotoje grupėje.  Ši baudžiamoji byla susijusi su prieš penkiolika metų įvykdytu rezonansiniu nusikaltimu – 2008 m. Klaipėdoje įvykdytu žiauriu jaunos moters nužudymu. Moters nužudymo byla buvo išnagrinėta teisme, tačiau galimai vietoje tikro žudiko bausmę įkalinimo įstaigoje atliko nekaltas asmuo. Jo atžvilgiu buvo naudotas smurtas bei kitokia prievarta, jam ir jo artimiesiems už kaltės prisiėmimą buvo sumokėtos didelės pinigų sumos.  Tyrimo metu buvo atlikta labai daug procesinių veiksmų, taip pat išanalizuotos kelios jau teismuose išnagrinėtos baudžiamosios bylos, kuriose taip pat pavyko surasti duomenų, patvirtinančių kaltinimus. Ši byla yra didelės apimties, jos medžiaga sudaro 40 tomų dokumentų.  Prieš teismą dėl piktnaudžiavimo ir kitų įvykdytų nusikaltimų stoja 4 įtariamieji, įskaitant 2 buvusius policijos pareigūnus ir advokatą. Byla bus nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme.  

--

Pirmieji šalies padaliniai kovai su organizuotu nusikalstamumu (6-ieji skyriai) buvo įsteigti 1989 m. balandžio 11 d. Jie buvo įsteigti Vidaus reikalų ministerijoje ir trijuose didžiausiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.  

Pagrindinė organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių filosofija ir idėja tiek anuomet, tiek šiandien išliko ta pati – besąlyginis atsidavimas pareigai. Įdėtos pastangos ir kryptingas, sutelktas darbas visuomet vainikuojami sėkme.  Per eilę metų organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių pareigūnų darbo dėka pavyko nustatyti daugumą Lietuvoje veikusių organizuotų nusikalstamų gaujų. Sukaupta išsami informacija apie jų veiklą, sudėtį, vidinę struktūrą ir hierarchiją, ryšius ir ekonominį potencialą. Išskaidytos tokios nusikalstamos grupės ir nusikalstami susivienijimai kaip „Vilniaus brigada“, „Gaidjurginiai“, „Tulpiniai“, „Daškiniai“, „Šiliniai“, „Daktarai“, „Agurkiniai“, „Smaugliai“, „Lapinai“, „Kamuoliniai“ ir kt. Atskleistos dešimtys padarytų rezonansinių sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Taip kasdien įrodoma, kad nėra nepažeidžiamų ir nepagaunamų, o prieš kiekvieną jėgą atsiras kita jėga, kuri kompetencija, įstatymo raide ir gebėjimu valdyti įstatymo suteiktus įrankius sugebės pažaboti bet kokį pasipriešinimą ir chaosą.