Utenos apskrities policija toliau vykdo tarptautinį projektą

Data

2018 11 19

Įvertinimas
0

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti sinerginę saugumo platformą Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje, kuri palengvintų krizinių situacijų valdymą ir sprendimus.

Projekto trukmė – 2 metai (nuo 2017-05-17 iki 2019-12-16). Pagrindinis projekto partneris – Latvijos valstybinė policija ir 7 partneriai – Utenos aps. VPK, Latvijos valstybinė pasienio valdyba, Lietuvos valstybės pasienio rinktinė, Utenos, Molėtų rajonų, Karsavos ir Kraslavos savivaldybės.

Pagrindiniai renginiai, vykę trečiajame  projekto įgyvendinimo etape

Vykdant projekte INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną Nr. LLI-082 „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“, „SYNERGY FOR SECURITY“ numatytas veiklas, trečiajame projekto įgyvendinimo etape gegužės 16 d. Karsavoje (Latvijos Respublika) vyko Projekto partnerių vadovų susitikimas. Susitikimo metu buvo pasirašytas dviem naujais punktais papildytas Projekto susitarimas. Tai dėl Valstybes sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės juridinio asmens statuso pasikeitimo. Ir dėl techninių sprendimų įgyvendinimo pratęstas projekto pabaigos laikotarpis iki 2019-12-16.

Gegužės 24–25 dienomis Kraslavoje (Latvijos Respublika) vyko seminaras, kuriame dvi dienas dalyviai dalinosi patirtimi temomis: „Naujausių technologijų panaudojimas teisėsaugos ir pasienio institucijose“, „Informacijos paieška atviruose šaltiniuose“, „Duomenų analizės metodai“, „Informacinių technologijų naudojimas kriminalistiniuose tyrimuose“. Seminaro metu pristatyti „Dronai“ ir jų tipai, palyginti komplektacijų skirtumai, praktiškai pademonstruotos jų techninės galimybės, skirtumai bei pritaikomumas pagal darbo pobūdį. Seminaro dalyviai turėjo galimybę susipažinti su stacionaria ir mobilia įranga, padedančia identifikuoti / atskirti tikrus oficialius asmens dokumentus nuo klastočių. Pademonstruota įranga, tikrinanti transporto priemonių kėbulo numerius (VIN numeris) bei šaunamojo ginklo numerius, ar jie nėra perdirbti / suklastoti. Pademonstruota sukurta mobili programėlė, kurios pagalba yra galimybė greitai ir patogiai patikrinti asmens dokumentus. Renginio metu pristatytos termovizorių, naktinių žiūronų, vaizdo kamerų naujausios technologinės galimybės. Taip pat, siekiant geriau suprasti įrenginių veikimo principus, Latvijos valstybinės policijos Latgalos regiono valdybos viršininkas Juris Pastars pateikė atliktas mokslinių tyrimų analizes bei pristatė technologinių įrenginių chemines elementų sudėtis. Pasak viršininko, žinant įrenginių elementų cheminę sudėtį, aiškiau suprantamos įrenginio praktinės pritaikymo galimybės ir veikimo principai. Seminaro dalyviams buvo organizuotas praktinis užsiėmimas. Vakare miške reikėjo rasti pasislėpusius žmones naudojant termovizorius ir žiūronus, turinčius termovizorių funkciją. Vėliau buvo aptariamos ir vertinamos įrenginių funkcijos ir reali pagalba ieškant dingusių, besislapstančių asmenų. Seminaras buvo išskirtinis tuo, kad dalyviai, pranešėjai ir rengėjai pasidalino informacija apie technologinius įrenginius trimis kryptimis: inovacijų gamybos, moksliniais tyrimais paremta informacija apie įrenginius ir jų sudėtį bei kiekvienas dalyvis pasidalino praktine patirtimi naudojant turimus įrenginius kasdieniniame teisėsaugos ir pasieniečių darbe.

Spalio 24 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyko ketvirtasis projekto valdymo grupės posėdis. Jame dalyvavo visų aštuonių projekto partnerių koordinavimo ir darbo grupės atstovai. Susitikimą moderavo pagrindinė projekto koordinatorė Ilzė Stabulniece, Latvijos valstybinės policijos Latgalos regiono valdybos darbuotoja. Susitikime aptartos visų projekto partnerių ataskaitos apie trečiojo projekto periodo veiklą, vyko diskusijos apie jau įvykdytus ir vykdomus darbus, problemines situacijas ir jų sprendimus. Projekto partnerius Utenos rajono savivaldybės administracijoje priėmė administracijos direktorius Jonas Slapšinskas.
2018 m. lapkričio 8 d. vyko dar vienas projekto iniciatyvinės grupės susitikimas Molėtuose. Susitikimo metu buvo pristatyti projekto partnerių III etapo atlikti darbai, aptarti tolimesni svarbiausi likusio projekto etapo uždaviniai, jų įgyvendinimo problemos ir pateikti sprendimai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Vytauto Vaiškūno teigimu, trečiame projekto įgyvendinimo etape vykę svarbūs intelektualios vaizdo kamerų sistemos su galimybe nuskaityti ir atpažinti valstybinius transporto numerius projektavimo darbai ir kruopštus pasirengimas sistemos diegimui leido įvertinti, kad novatoriški technologiniai sprendimai atneš didžiulę naudą tiriant nusikalstamas veikas, vykdomas per sieną „karštais pėdsakais“, taip pat bus prisidedama prie bendros Šengeno erdvės apsaugos. Naujos pažintys, atviras kolegiškas bendravimas padėjo užmegzti glaudžius tarpinstitucinius ryšius ir sustiprino operatyvų tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Trečiame projekto periode vyko trys projekto partnerių, iniciatyvinių ir darbo grupių susitikimai (1 – Latvijos Respublikoje, 2 – Lietuvos Respublikoje). Vyko seminaras „Naujausių technologijų panaudojimas teisėsaugos ir pasienio institucijose“, kurio metu seminaro dalyviai gavo naujų žinių ir neįkainojamos patirties. Projekto veikla buvo viešinama socialiniame tinkle Facebook ir žiniasklaidoje.

 

Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, jis neatspindi Europos Sąjungos nuomonės.

    1. Projekto partnerių vadovų  susitikimas. Karsava (Latvijos Respublika).
    2. Seminaro „Naujausių technologijų panaudojimas teisėsaugos ir pasienio institucijose“, dalyviai. Kraslava, (Latvijos Respublika).
    3. Ketvirtasis projekto valdymo grupės posėdis. Utenos rajono savivaldybė.
    4. Projekto iniciatyvinės grupės susitikimas Molėtuose.