Tapai prekybos žmonėmis auka? Tu turi teises.

Data

2019 10 18

Įvertinimas
0
Presentation1.jpg

Spalio 18 d. – Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena.

Jei buvai ar esi: verčiamas elgetauti, seksualiai išnaudojamas ar išnaudojamas priverstiniam darbui, Tu gali net nesuprasti, kad esi prekybos žmonėmis auka, tačiau atmink #TuTuriTeises. Daugybė žmonių yra nukentėję nuo prekybos žmonėmis.

Tai nusikaltimas be sienų, todėl Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas @EUCPN dirba kartu, siekdamos įspėti ir informuodamos galimas ar esamas prekybos žmonėmis aukas apie jų teises ir pasakyti joms, kur kreiptis pagalbos, rasti informaciją bei apsaugą. Svarbu paminėti, kad prekybos žmonėmis aukos turi teises visoje Europos Sąjungoje, kuriomis jos gali pasinaudoti kiekvienoje valstybėje narėje: pagalba ir parama, apsauga, kompensacija, žmogaus ir darbo teisės, reintegracija, apsisprendimo laikotarpis ir teisė gyventi šalyje.

EUCPN iniciuotoje prevencinėje kovai su prekyba žmonėmis skirtoje kampanijoje dalyvauja 24 Europos Sąjungos valstybės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakijos Respublika, Slovėnija ir Ispanija. Valstybės prisijungė prie šios iniciatyvos, siekdamos suteikti informaciją prekybos žmonėmis aukoms.

TAPAI PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKA? TU TURI TEISES.

Jei Tau reikia pagalbos: skambink 112, rašyk: prekybazmonemis@policija.lt.

#TuTuriTeises #NetapkPrekybosžmonėmisAuka #StopPrekybaiŽmonėmis #PreventHumanTrafficking #YouHaveRights

Video:

Lietuvių kalba

Lithuania_English

Lithuania_Ukrainian

Lithuania_Russian