Su policijos atašė Jungtinėje Karalystėje aptarti pagrindiniai planuojami darbai

Data

2019 12 30

Įvertinimas
3
IMG_0963.jpg

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, susitikęs su naujuoju policijos atašė Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK) Linu Pernavu, aptarė svarbiausius numatomus darbus, konkrečias užduotis ir veiklos kryptis.

Pagrindiniai policijos atašė formuojami tikslai – užmegzti, palaikyti ir plėtoti kuo glaudesnius ryšius su kompetetingomis JK teisėsaugos institucijomis ir pareigūnais bei teikti siūlymus policijos vadovybei dėl JK gerosios praktikos policijos darbo srityje perėmimo.

Naujajam policijos atašė pavesta dalyvauti organizuojant Lietuvos policijos ir kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą su JK teisėsaugos institucijomis policijos kompetencijai priskirtose srityse, taip pat organizuoti susitikimus su įvairiuose JK miestuose įsikūrusiomis lietuvių bendruomenėmis, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.