2023-01-16

Skelbiamas konkursas: prekybos žmonėmis prevencija užsienio lietuvių bendruomenėse

Vidaus reikalų ministerija skelbia projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą.

Konkurso tema – informuotumo didinimas apie prekybą žmonėmis užsienio lietuvių bendruomenėse ir nukentėjusiųjų skatinimas kreiptis pagalbos.

Prekyba žmonėmis – sunkus nusikaltimas ir šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Europolo duomenimis, COVID-19 pandemijos sukeltas poveikis ekonomikai įtakojo prekybos žmonėmis priverstiniam darbui paklausos augimą, ypatingai palietė dokumentų neturinčius migrantus, sezoninius darbuotojus – pažeidžiamas asmenų grupes, kurios dėl savo padėties gali tapti prekybos žmonėmis aukomis. Pandemija taip pat paspartino prekybos žmonėmis nusikalstamos veiklos persikėlimą į kibernetinę erdvę, ypač prekybą žmonėmis seksualiniam išnaudojimui ir kitoms formoms. Prekiautojai žmonėmis naudoja technologijas ir internetą kiekvienam nusikaltimo vykdymo etapui: aukų įdarbinimui, komunikavimui tarp prekiautojų, paslaugų reklamavimui, aukų transportavimo organizavimui, piniginėms transakcijoms ir kt. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad vaikai tapo pažeidžiamesni verbavimui ir viliojimui internetu.

Siekiant užkirsti kelią šiam nusikaltimui, skelbiamas konkursas, kuriuo siekiama paskatinti švietėjišką ir prevencinę veiklą – visų amžiaus asmenų grupių, įskaitant ir nepilnamečių informavimą apie prekybą žmonėmis, jos grėsmes ir virtualią dimensiją, o nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti – apie garantuojamą valstybės pagalbą.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriais siekiama suteikti žinių apie prekybą žmonėmis jos keliamus pavojus, nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis teises ir pagalbos institucijas lietuvių bendruomenėms užsienio ir Lietuvos valstybėse. Taip pat siekiama paskatinti lietuvių bendruomenes užsienyje bendradarbiauti ir vykdyti prekybos žmonėmis prevencijos priemones, įtraukiant tuos bendruomenių narius, kurie dėl savo pažeidžiamumo gali nukentėti nuo šio nusikaltimo.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriuose numatytos įgyvendinti nemažiau nei dvi iš šių prevencinių priemonių:

Sukurti prevencinį vaizdo klipą arba filmuką. Vaizdo klipas/filmukas turi būti meniškas ir autentiškas, nurodyti prekybos žmonėmis požymius, įspėti žmones apie prekybos žmonėmis pavojus ir priversti susimąstyti prieš priimant neįtikėtinai gražius darbo pasiūlymus, su informacija, kur pranešti apie nusikaltimus ir kur kreiptis pagalbos, lietuvių kalba su subtitrais anglų kalba, ne trumpesnis kaip 15 s., tinkamas rodyti per televiziją ir socialinius kanalus, formatai .avi, .mov, .mpeg4. Taip pat privalo būti užtikrinta prevencinio vaizdo klipo/filmuko sklaida lietuvių bendruomenių mokymuose, susirinkimuose, dažniausiai lietuvių žiūrimoje vietos žiniasklaidoje ir naudojamuose socialiniuose tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse, lietuvių susibūrimo, darbo bei gyvenamose vietose ir kitose vietose, kur dažniausiai lankosi lietuviai, projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip vienus metus po projekto įgyvendinimo, užtikrinant, kad vaizdo klipas ir mokomoji medžiaga elektroniniu formatu yra prieinami bet kuriam lietuviui, norinčiam sužinoti apie prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę ir įvertinti, ar darbo pasiūlymas gali būti susijęs su šiais nusikaltimais.

Pasitelkus ekspertų pagalbą, organizuoti ne mažiau dviejų kontaktinių/nuotolinių mokymų lietuvių bendruomenei paraiškoje nurodytoje valstybėje apie prekybą žmonėmis. Mokymų metu turi būti paaiškinta, kas yra prekyba žmonėmis, kokie yra rizikos nukentėti nuo šių nusikaltimų požymiai, į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis aukoms ir kur kreiptis pagalbos. Kiekvienuose mokymuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 30 užsienio lietuvių bendruomenės narių ar Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių paraiškoje nurodytoje valstybėje.

Parengti ne mažiau dviejų straipsnių apie prekybą žmonėmis ir paskelbti dažniausiai lietuvių skaitomoje vietos žiniasklaidoje ir naudojamuose socialiniuose tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse. Straipsniuose turi būti minimos visos prekybos žmonėmis formos, rizikos nukentėti nuo šio nusikaltimo požymiai, verbavimo būdai, į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis aukoms ir kur kreiptis pagalbos, nurodant kontaktinius duomenis.
Sukurti vizualus (elektroniniai plakatai, skelbimai) perspėjančius apie prekybos žmonėmis pavojus ir su informacija, kur kreiptis pagalbos. Kartu privalo būti užtikrintas šių vizualų viešinimas elektroninėje erdvėje ir viešai prieinamuose ekranuose, pvz., dažniausiai naudojamuose socialiniuose tinkluose (youtube, tictoc, Facebook, Instagram ir kt.), oro uostų, transporto, lauko ar įstaigų ekranuose, įdarbinimo agentūrų tinklapiuose ir kt.

Kitos, užsienio lietuvių bendruomenės(-ių) siūlytinos (1-2) prevencinės priemonės, skirtos sklaidai apie prekybos žmonėmis pavojus užtikrinti užsienio lietuvių bendruomenėse projekto įgyvendinimo metu.

Projekto metu priemonės pradedamos įgyvendinti tik jų turinį suderinus su VRM. Projektas (-ai) turi būti įgyvendintas(-i) ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d.

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 2023 m. balandžio 14 d. užklijuotame ir užantspauduotame voke arba pasirašytos ir nuskenuotos elektroninio pašto adresu [email protected].

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos ir bus vertinamos vadovaujantis Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-476 „Dėl užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“. Vertinimo kriterijai: projekto aktualumas, novatoriškumas, kūrybiškumas, išliekamoji vertė, tęstinumas ir pan.

VRM, atsižvelgusi į konkursui skirtą biudžetą, gali pasiūlyti finansuoti daugiau nei vieną paraišką arba dalį papildomos paraiškos veiklų. Konkursą laimėjusiam(-iems) paraiškos(-ų) rengėjui(-ams) bus skirtos lėšos projektui(-ams) įgyvendinti. Visose priemonėse turi būti Vidaus reikalų ministerijos logotipas. Projekto pabaigoje sukurtų priemonių elektroninis formatas ir teisės į jas perduodami VRM.

Projekto įgyvendinimo ataskaita su finansiniais dokumentais VRM turi būti pateikta iki 2023 m. gruodžio 7 d. Konkursą laimėjusio(-iems) projekto(-ų) rengėjui(-ams) VRM skirs lėšas (iki 10 000 EUR) projekto(-u) veiklai(-oms) įgyvendinti.

Informaciją apie anksčiau teikus projektus ir jų rezultatus rasite čia: https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1, pasirinkę sritį „Prekyba žmonėmis“ ir „Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursas“.

Projekto rengimo ir teikimo klausimais teirautis el. p. [email protected] arba tel. 8 5 271 7292.

Vidaus reikalų ministerijos informacija