2022-10-13

Sėkmingą trejų metų bendradarbiavimą su Kroatija užtvirtino bendradarbiavimo sutartis

Spalio 12 dieną viešnagės Zagrebe (Kroatija) metu Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) viršininkas pasirašė susitarimo memorandumą su Kroatijos Policijos akademija, kuri atstovauja Kroatijos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, dėl bendradarbiavimo stiprinimo švietimo ir mokslinių tyrimų srityje.

Lietuvos ir Kroatijos policijos pareigūnų rengimo įstaigos trejus metus sėkmingai vykdė dvišalį bendradarbiavimą įgyvendinant bendrus švietimo veiklos projektus, keitėsi praktine ir akademine  patirtimi siekdami tobulinti įstaigų mokymo procesus ir kokybę.

Siekiant toliau plėtoti ir stiprinti partnerystę bei tarptautinį policijos bendradarbiavimą žinių ir pasikeitimo patirtimi srityje, parteriai ketina organizuoti edukacinius seminarus, taip pat bendrus mokymo užsiėmimus ir mokslinius tyrimus, bendrą mokslinę ir metodinę veiklą, plėtoti ir skatinti dvišalį bendradarbiavimą, įgyvendindami bendrus švietimo ir mokslo projektus bei vykdydami bendrus Europos Sąjungos finansuojamus projektus ir kt.

Šiais metais baigtas įgyvendinti Erasmus+ projektas „Tarptautinės policijos kursantų mokymo bendradarbiaujant koncepcijos kūrimas“, sujungęs tris šalis: Lietuvą, Lenkiją ir Kroatiją bendram tikslui – sukurti vieningą policijos pareigūnų mokymo medžiagą ir metodines rekomendacijas dėstytojams, kurios bus integruotos į šalių mokymo programas.