2022-11-14

Projektas „Specialiojo policijos atašė Jungtinėje Karalystėje pareigybės funkcijų veiksmingumo užtikrinimas“

Projektas „Specialiojo policijos atašė Jungtinėje Karalystėje pareigybės funkcijų veiksmingumo užtikrinimas“

Projekto Nr. 15.1.1-CPVA-V-205-01-0001

Projektą „Specialiojo policijos atašė Jungtinėje Karalystėje pareigybės funkcijų veiksmingumo užtikrinimas“ (toliau – Projektas) vykdo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Projektas finansuojamas Europos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo pagal priemonę Nr. 15.1.1-CPVA-V-205 „Prisitaikymas prie „Brexit’o“ skirtomis lėšomis.
Projekto tikslas – užtikrinti dvišalių Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės ryšių plėtojimą bei viešojo saugumo didinimą.
Projekto aprašymas – Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) yra viena iš dviejų šalių, su kuriomis intensyviausiai keičiamasi informacija dėl klausimų, susijusių su nusikalstamumo prevencija ir tyrimais. 
Lietuviai yra septinta pagal dydį nebritiška bendruomenė Jungtinėje Karalystėje. Atsižvelgiant į lietuvių bendruomenės dydį, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje gauna daug teisėsaugos institucijų paklausimų, susijusių su Lietuvos Respublikos piliečių sulaikymu, tapatybės nustatymu ir kita. 
Siekiant užtikrinti sklandų, laiku vykdomą ir kokybišką Lietuvos policijos bendradarbiavimą su Jungtine Karalyste jos išstojimo iš Europos Sąjungos kontekste, nuo 2019 m. lapkričio 12 d. įsteigta ir tą pačią dieną užimta specialiojo policijos atašė pareigybė Lietuvos Respublikos ambasadoje, esančioje Jungtinėje Karalystėje.
Projektas reikšmingai prisideda prie dvišalių Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės ryšių plėtojimo bei viešojo saugumo didinimo.

Numatomi projekto rezultatai:
1.    Užtikrinamas sklandus ir operatyvus bendradarbiavimas tarp Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijų joms keičiantis informacija, užkardant, tiriant ir atskleidžiant nusikaltimus.
2.    Vykdoma nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija lietuvių bendruomenėse.
3.    Palaikomi ir plėtojami dvišaliai Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės ryšiai.

Projekto biudžetas – 508 536,37 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d.