Policijoje įgyvendintas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamas projektas

Data

2019 12 05

Įvertinimas
0
projekto_logo.jpg

Lietuvos policija baigia įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.5 „Neteisėtos narkotikų apyvartos kontrolės stiprinimas, I etapas“ (toliau – Projektas).
Projekto vertė – 330 932,56 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu pasiektas Projekto tikslas – įsigyta techninė įranga, skirta stiprinti policijos pajėgumus, užtikrinant tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolę bei kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.
Projektas prisideda prie Programos tikslų įgyvendinimo, nes jo dėka buvo padidinti Lietuvos policijos pajėgumai tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo srityje.
Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Projekto veiklas įgyvendino Lietuvos kriminalinės policijos biuras.