2022-12-21

Mokymais ir seminaru užbaigtas vienas didžiausių Europos Sąjungos lėšomis finansuotų projektų Lietuvos policijoje

2022 m. gruodžio 20–21 d. Palangoje vyko nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto „Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo sistemos plėtra, II etapas“ (toliau – Projektas) baigiamieji renginiai: seminaras krizių valdymo tematika ir projekto rezultatų pristatymas. 

Seminaro tikslas – viešinti ir užtikrinti, kad praktinėje veikloje būtų taikomi per Projekto I-ąjį ir II-ąjį etapus sukurti analizės, profiliavimo, veidų atpažinimo ir kiti PNR procesai bei naudojami Keleivių duomenų įrašų sistemos (toliau – KDĮS) funkcionalumai, kilus ypač didelei krizei ar teroristinio išpuolio grėsmei. 

Pasak Projekto koordinatoriaus Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos viršininko Nerijaus Petrulionio, šis Projektas yra vienas sėkmingiausių šio laikotarpio projektų Lietuvos policijoje ne tik todėl, kad pavyko sukurti veiksmingą keleivių duomenų tvarkymo sistemą, tačiau visų pirma pavyko labai daug investuoti į žmones, t. y. į pareigūnus, jų analitinių ir kitų svarbių gebėjimų vystymą, įgyti pažangiausios pasaulyje patirties ir kt. Puikių darbo sąlygų sukūrimas, suremontavus padalinio, atsakingo už PNR duomenų tvarkymą, patalpas ir įdiegus moderniausias informacines technologijas ir įrangą, – tai irgi investicija į žmogų, pareigūnų motyvacijos didinimas ir, be abejo, investicija į mūsų organizacijos ateitį. 

Pristatydama PNR Projekto rezultatus, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos 2-ojo skyriaus viršininkė Ana Svetikienė pagrindiniu Projekto sėkmės varikliu įvardijo labai iniciatyvią ir nebijančią imtis sudėtingiausių uždavinių Projekto komandą: „Tai tikri savo srities ekspertai ir entuziastai.“ Visus motyvavo žinojimas, jog tai daro sau, t. y. patys ir dirbs su sukurta sistema, todėl stengėsi sugalvoti tokius sistemų ir veiklos procesų sprendimus, kad būtų galima pasiekti kuo geresnių veiklos rezultatų, kiek įmanoma labiau automatizavus darbą. 

Apibendrinant I-ojo ir II-ojo Projekto etapų rezultatus, galima džiaugtis pagrindiniais Projekto rezultatais – sukurta pažangia Keleivių duomenų įrašų sistema, skirta PNR duomenims teikti, jų analizei, asmenų rizikai profiliuoti; įdiegta su KDĮS integruota veidų atpažinimo sistema oro uostuose; įkurtu moderniu policijos operacijų centru; atlikta kitų transporto rūšių keleivių duomenų tvarkymo Lietuvoje galimybių studija.