2023-04-20

Lietuvos policijos mokykloje šventė – įvadinių mokymo kursų kursantams įteikti mokslų baigimo pažymėjimai

Balandžio 20 dieną Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) išleido dvi įvadinių mokymo kursų kursantų laidas. Šešias savaites trukusius mokslus baigė 31 turintis aukštąjį išsilavinimą kursantas. Įvadinių mokymo kursų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama kursantų praktiniams gebėjimams ir įgūdžiams ugdyti, mokymosi aplinką pritaikant prie būsimos policijos pareigūno darbinės aplinkos.

Visi kursantai, puikiai išlaikę egzaminus ir gavę kursų baigimo pažymėjimus bei davę policijos pareigūno priesaiką nuo šiol tarnaus savo Tėvynei ir jos žmonėms. Baigę mokslus kursantai papildys policijos gretas veiklos padaliniuose ir papildomai, tarnybos vietose, 18 mėnesių intensyviai tobulins savo kompetencijas pagal atskirą programą. Būsimieji policijos pareigūnai tarnybą pradės Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės ir Utenos apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose bei Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre.

LPM įvadinio mokymo kursų pažymėjimus, liudijančius apie įgytą policininko kvalifikaciją bei LPM baigimo ženklus kursantams įteikė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila ir LPM viršininkas Robertas Šimulevičius. Ceremonijoje dalyvavę apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų atstovai prisiekusiems pareigūnams ant tarnybinių uniformų prisegė policijos pirminės ir viduriniosios grandies pareigūnams suteiktą laipsnį pažyminčias movas.

Šventės metu už nepriekaištingą elgesį ir pavyzdingą tarnybą LPM viršininko padėkomis buvo paskatinti kursantas Dovydas Baltrušaitis ir kursantė Miglė Keturkienė. Taip pat už pagalbą policijai, palaikant viešąją tvarką ir stiprinant teisėtvarką, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Klaipėdos apskr. VPK) atstovas įteikė Klaipėdos apskr. VPK viršininko Alfonso Motuzos padėką kursantei Evelinai Judeikytei.

„Prasidėjus mokymams LPM didelį įspūdį padarė mokytojų-dėstytojų profesionalumas, jų noras perteikti žinias ir tinkamai suformuoti praktinius įgūdžius. Būryje visi kursantai labai susidraugavome, stengėmės palaikyti vienas kitą ir, kad ir kokie skirtingi esame, visi išlikome vieningi. Tikiuosi, kad ateityje pritaikysime visas įgytas žinias, tarnaujant Tėvynei, būsime tik teigiamas pavyzdys visuomenėje ir išliksime žmonėmis.“ – savo patirtimi dalijosi LPM kursantė Miglė Keturkienė.

Visi motyvuoti ir pasiruošę įsilieti į policijos pareigūnų gretas bei turintys aukštąjį išsilavinimą Lietuvos piliečiai kviečiami mokytis LPM pagal įvadinių mokymų kursų programą. Baigę įvadinių mokymų kursų programą, asmenys įgis pirminės grandies policijos pareigūno kvalifikaciją ir toliau ugdys kompetencijas policijos įstaigose.

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.stokipolicija.lt