Lietuvos policija sveikina kolegas Lenkijos policijos 100 metų jubiliejaus proga

Data

2019 07 26

Įvertinimas
1
e2145505-6a42-4ad9-a2fd-ded6dd80fcef.JPG

Šiemet Lenkijos Respublikos policija švenčia garbingą 100 metų jubiliejų.

Lietuvos policijos generalinis komsaras Linas Pernavas iškilmingoje ceremonijoje Varšuvoje sveikino lenkų kolegas ir dėkojo už glaudų bendradarbiavimą. „Lenkijos policija yra viena artimiausių mūsų partnerių Europoje, kuri nuolat demonstruoja savo puikų pasirengimą, kompetenciją ir profesionalumą“, - sveikinimo kalboje teigė L.Pernavas.

Už ilgametę partnerystę ir darbą išaiškinant nusikaltimus, tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos policijos generalinis komisaras Lenkijos policijos vadui dr. Jarosław Szymczyk. įteikė policijos pasižymėjimo ženklą „Angelo sargo žvaigždė“.

Trims Lenkijos policijos Centrinio tyrimo biuro Gdansko valdybos pareigūnams bei Gdansko rajono prokuratūros prokurorui, ženkliai prisidėjusiems prie vienos didžiausių pastaraisiais metais Europoje vykusios bendros operacijos „Icebreaker“, užkirtusios kelią ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veiklai, buvo įteikti 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklai „Angelas sargas“ bei 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklai „Už nuopelnus“.

Lietuvos ir Lenkijos policijos pareigūnų glaudus bendradarbiavimas vyksta tiek tarpinstituciniu lygmeniu, tiek ir per apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus – vykdomi bendri projektai, skatinamos įvairios pareigūnų bendradarbiavimo iniciatyvos, keičiamasi informacija.