2023-08-31

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pranešimas

Atsižvelgiant į kilusį didžiulį visuomenės susidomėjimą ir reakcijas, remiantis disponuojamais objektyviais ir faktiniais duomenimis pagrįsta informacija, informuojame:

-    Viešai paskelbta informacija apie tai, kad LKPB organizuotų mokymų metu, mokymuose dalyvavę LKPB pareigūnai kolegės atžvilgiu įvykdė nusikaltimą, VISIŠKAI NEATITINKA TIKROVĖS.
-    Ši viešai eskaluojama situacija ar įvykis, tuo labiau seksualinės prievartos nusikaltimas tariamai įvykdytas LKPB pareigūnės atžvilgiu galėjo būti žinomas aukščiausiai centrinės kriminalinės policijos (LKPB) vadovybei ir galėjo būti slepiamas ar dangstomas, yra PROTU NESUVOKIAMAS ir NEĮMANOMAS NEI IŠ MORALINĖS, NEI IŠ TEISINĖS PUSĖS.
-    Viešai paskleista informacija, kad LKPB vadovybė susitikinėjo su LKPB pareigūnės artimaisiais, ,,prašė nerašyti pareiškimo“ dėl tariamai įvykdyto nusikaltimo pareigūnės atžvilgiu, ,,siūlė paremti finansiškai ar net pakelti pareigose“, VISIŠKAI NEATITINKA TIKROVĖS.
-    Viešai paskleista informacija, kad LKPB viršininko pavaduotojas Saulius Briginas susitikinėjo su LKPB pareigūnės artimaisiais VISIŠKAI NEATITINKA TIKROVĖS. LKPB viršininko pavaduotojas Saulius Briginas niekada nėra susitikinėjęs ar kontaktavęs su LKPB pareigūnės artimaisiais.
-    LKPB viršininko pavaduotojo Sauliaus Brigino, kuruojančio Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinius, kuriuose ir dirbo LKPB pareigūnė, susitikimas ir pokalbis su minima pareigūne, yra susijęs tik su LKPB pareigūnės pateiktu prašymu dėl atleidimo iš vidaus reikalų sistemos. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio susitikimai ir pokalbiai yra ne tik suformuota ir nusistovėjusi praktika LKPB, bet taip pat ir reglamentuota policijos generalinio komisaro nurodymu dėl individualių pokalbių su tarnybą paliekančiais policijos pareigūnais vykdymo.
-    LKPB viršininko Arūno Maskoliūno susitikimas su LKPB pareigūne (pateikusia prašymą atleisti iš vidaus tarnybos) ir jos artimaisiais yra įvykęs LKPB pareigūnės ir jos artimųjų iniciatyva ir prašymu. Šis susitikimas Panevėžio mieste įvykęs vien dėl tos priežasties, kad LKPB viršininko gyvenamoji vieta yra Panevėžyje ir LKPB pareigūnė tuo metu taip pat buvo Panevėžyje.
- Šio susitikimo metu LKPB pareigūnės ir jos artimųjų pateikta informacija, kuri šiuo metu yra PD prie VRM Imuniteto valdybos atliekamo tyrimo dalis, yra užfiksuota ir oficialiai įforminta, bei perduota tyrimą atliekantiems pareigūnams. 

Atsižvelgiant į LKPB pareigūnės interesų ir privataus gyvenimo apsaugos reikalavimus, taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 18 straipsniu (neteikiama informacija) detalesnės informacijos teikti negalime. Kol vyksta tyrimas, visa informacija, duomenys ir komentarai bus teikiami tik tyrimą atliekantiems pareigūnams.