2022-07-18

Lietuvos kriminalinės policijos biure įgyvendintas Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamas projektas

Lietuvos kriminalinės policijos biure įgyvendintas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. LT/2019/VSF/6.1.1.14 „Kibernetinių atakų ir kitų nusikaltimų elektroninėje erdvėje aptikimo stiprinimas, II etapas“.

Sparčiai vystantis ir plintant skaitmenizacijai, kai vis daugiau įvairaus pobūdžio veiklų (ūkinė, finansinė, socialinė ir kitokios) perkeliama į elektroninę erdvę, šių dienų visuomenė nuolat susiduria su augančiu nusikaltimų elektroninėje erdvėje skaičiumi, kuris neabejotinai augs ir ateityje. Tiriant tokio pobūdžio nusikalstamas veikas yra būtina nuolat atnaujinti policijoje turimus išteklius, įskaitant ir programinę įrangą bei paslaugas.

Siekiant įgyvendinti vieną iš svarbiausių nacionalinio saugumo prioritetų dėl nusikaltimų prevencijos ir kovos su nusikaltimais elektroninėje erdvėje arba su nusikaltimais, vykdomais pasitelkiant elektroninę erdvę, stiprinti techninius gebėjimus dėl skleidžiamo neteisėto turinio internete aptikimo, tokio turinio sklaidos užkardymo Vidaus saugumo fondo lėšomis buvo įsigytos specializuotos programinės įrangos, skirtos informacijos paieškai ir rinkimui internete, jos analizei licencijos bei interneto stebėsenos paslaugos.

Projekto biudžetas – 102 066,97 Eur. Už projekto veiklų įgyvendinimą buvo atsakingi Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai.

Projekto metu įsigytos paslaugos ir programinė įranga padidino Lietuvos policijos padalinių pareigūnų darbo našumą renkant, analizuojant ir išsaugant informaciją iš interneto ir socialinių tinklų, automatizavo dalį informacijos rinkimo ir analizės procesų, sumažino laiko sąnaudas ir leidžia kokybiškiau atlikti surinktos informacijos išsamią analizę, leidžia produktyviau ir greičiau rinkti, pateikti įrodymus apie aplinkybes, susijusias su nusikalstamomis veikomis, leidžia internete aptiktą informaciją importuoti į tradicinę policijoje naudojamą analizės programinę įrangą bei šia informacija praturtinti tradicinius analitikams prieinamus informacijos šaltinius, suteikia galimybę vykdyti užduotis ne pagrindinėje darbo vietoje.