Lietuva padės Serbijai kovoje su korupcija

Data

2018 11 22

Įvertinimas
1
Twinning.png

2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos ir Rumunijos konsorciumas laimėjo atranką ir įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Serbijos Respublikoje „Vidaus reikalų ministerijos vidinės kovos prieš korupciją kontrolės gebėjimų stiprinimas". Projektą vykdys Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (pagrindinis Projekto partneris) ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos bei keletas Rumunijos institucijų, viena jų (jaunesnysis Projekto partneris) - Rumunijos antikorupcijos generalinis direktoratas. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šiam projektui įgyvendinti buvo paskelbtas ES konkursas, kuriame, be Lietuvos ir Rumunijos, dalyvavo ir Austrija. 

18 mėnesių trukmės projektui (planuojama projekto pradžia 2019 m. vasario 4 d.) įgyvendinti skiriamas 1 mln. eurų Europos Komisijos finansavimas. Šio projekto tikslas – Serbijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vidinės kovos prieš korupciją kontrolės gebėjimų stiprinimas, siekiant padidinti veiksmingumą kovoje prieš korupciją, taip pat specialiosios technikos naudojimo, informacinių sistemų gerinimo, pajamų ir turto deklaracijų tikrinimo, ne viešo pobūdžio duomenų apdorojimo,  korupcijos rizikos analizės gebėjimų stiprinimas.

Projektu bus siekiama šių rezultatų:

1. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų gebėjimų stiprinimas kovoje prieš korupciją tinkamai naudojant specialias tyrimo technikas, metodus ir įrangą bei atliekant asmenų atsparumo korupcijai tikrinimą.

2. Vidaus reikalų sistemos informacinių sistemų gerinimas apsaugant tyrimo duomenis.

3. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tyrimą atliekančių pareigūnų gebėjimų stiprinimas, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pajamų ir turto deklaracijų tikrinimas.

4. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų gebėjimų stiprinimas analizuojant ne viešo pobūdžio duomenis ir atliekant korupcijos rizikos analizę.