Lietuva ir Suomija padės Jordanijai stiprinti gebėjimus strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo srityje

Data

2017 11 22

Įvertinimas
0
1B8A7442.jpg

2017 m. lapkričio 21 d. Jordanijos Hashemitų Karalystėje organizuota projekto „Viešojo saugumo direktorato/Pasienio ir apgyvendinimo departamento gebėjimų stiprinimas“ atidarymo ceremonija. Projekto, kuris yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis, tikslas – stiprinti Viešojo saugumo direktorato Pasienio ir apgyvendinimo departamento gebėjimus strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Taip pat projektas skirtas stiprinti institucinius Viešojo saugumo direktorato Pasienio ir apgyvendinimo departamento gebėjimus įgyvendinant aukštos kokybės mokymus ir karjeros plėtojimo paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant lyčių lygybės, žmogaus teisių ir darbuotojų įtraukimo į viešojo sektoriaus valdymą klausimams.

Šis 1,5 mln. vertės projektas apima penkis partnerius: Viešojo saugumo direktorato Pasienio ir apgyvendinimo departamentą (Jordanijos Hashemitų Karalystė), Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Centrinę projektų valdymo agentūrą ir Viešojo administravimo institutą HAUS (Suomija).

Jordanijos Hashemitų Karalystės pasienio ir apgyvendinimo funkcijas atliekančių pareigūnų vaidmuo – itin svarbus. Kartu su kitomis viešojo saugumo institucijomis, savo valstybėje valdo ir prižiūri migracijos srautus. Pagrindinė jų užduotis – identifikuoti nelegalius keliautojus, nusikaltėlius ir teroristus bei dalyvauti kovojant su nelegaliais migrantais, prekiautojais žmonėmis ir kontrabandininkais. Šios funkcijos ypatingai svarbios ypač regione, kuriame saugumo situacija vis dar yra nestabili yra padirbti kelionės dokumentai pasitaiko gan dažnai. 2016 metais Viešojo saugumo direktorato Pasienio ir apgyvendinimo departamentas patikrino daugiau nei 11 mln. keliautojų dokumentus ir išdavė 90 tūkst. leidimų laikinai gyventi.

Anot jo ekscelencijos Europos Sąjungos ambasadoriaus Andrea Malleo Fontanos “Išorės sienų kontrolė yra itin svarbi siekiant efektyvaus migracijos srautų valdymo ir prisidedant prie vidaus saugumo. Šio proceso efektyvumas gali būti pasiektas tik per tinkamą rizikų įvertinimą, strateginį ir operatyvinį planavimą, o taip pat per nuolatinį skirtingų lygių pareigūnų mokymą, jų gebėjimų stiprinimą užtikrinant pagarbą kiekvieno piliečio pagrindinėms teisėms”.

Projekto atidarymo ceremonijoje dalyvavo jo ekscelencija generolas majoras Ahmed Sarhan Al Faqeh, Viešojo saugumo direktorato generalinis direktorius, jo ekscelencija ambasadorius Andrea Matteo Fontana, Europos Sąjungos delegacijos vadovas, jo ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadorius Arvydas Daunoravičius, Suomijos ambasados atstovas, brigadierius generolas Wail Shqairat, Pasienio ir apgyvendinimo departamento direktorius, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, Suomijos Viešojo administravimo instituto HAUS direktorė Anneli Temmes ir Nuolatinis Dvynių patarėjas Vaidas Čypas.